Tag Archives: thiền là gì

Giải Pháp Biện Pháp Tập Thở Thiền Định

Thời điểm Tập Thiền cần nên lưu ý đến tới những điểm như thế nào. – Xúc cảm thanh thản, không quan tâm đến với dù là chuyện nào, không được chờ đợi thành quả học thiền như thế nào, cùng tham dự hết sức ở chính thử nghiệm.Toàn bộ cái gì mà Thiền sẽ biểu lộ cho các bạn. ... Read More »